Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Bobrowniki

Bobrowniki, dnia 07.07.2009r.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na 21 lutego 2008 roku na godz. 10

Bobrowniki, dnia 12.02.2008r. Pan/i/ A/A ......................................... ...

Informacja o wyborach uzupełniajacych ogłoszonych na dzień 16.03.2008r.

I N F O R M A C J A Informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 16 marca 2008r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki. Wybierany będzie 1 radny w okręgu nr 1 Bobrowniki. Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego...

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28 grudnia 2007r

Bobrowniki, dnia 11.12.2007r. Pan/i/ ......................................... ...

Informacja

Bobrowniki, dnia 23.11.2007r. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Bobrowniki i Rada Sołecka sołectwa Bobrowniki informują, że przystępują do opracowania koncepcji i wykonania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego działek Nr 159 i 167 położonych w miejscowości Bobrowniki o pow. ogólnej 2,33 ha (działki...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Bobrowniki: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1 Numer ogłoszenia: 216553 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

Porzadek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 listopada 2007r.

Bobrowniki, dnia 06.11.2007r. Pan/i/ A/A ......................................... ...

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28.09.2007r.

Bobrowniki, dnia 21.09.2007r. Pan/i/ A/A ............................................... ...

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 16.08.2007r.

Bobrowniki, dnia 07.08.2007r. Pan/i/ ............................................... ...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

UG 341/5/2007 Bobrowniki dn. 2007-07-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...