Komunikaty - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAżNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej......

Bobrowniki, dnia 07.12.2006r. 341/5/2006 wg rozdzielnika Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia...