Komunikaty - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na 21 lutego 2008 roku na godz. 10

Bobrowniki, dnia 12.02.2008r. Pan/i/ A/A ......................................... ...

Informacja o wyborach uzupełniajacych ogłoszonych na dzień 16.03.2008r.

I N F O R M A C J A Informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 16 marca 2008r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki. Wybierany będzie 1 radny w okręgu nr 1 Bobrowniki. Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego...