Komunikaty - archiwum

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28.09.2007r.

Bobrowniki, dnia 21.09.2007r.


Pan/i/
A/A
...............................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zwołuję na dzień 28 września 2007 roku (piątek) na godz.10,00 VIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.


Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi gminnej
Bobrowniki-Bobrownickie Pole.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko –
Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie
(wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów).
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1995
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu