Komunikaty - archiwum

Informacja o wyborach uzupełniajacych ogłoszonych na dzień 16.03.2008r.

I N F O R M A C J A

Informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 16 marca 2008r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki.
Wybierany będzie 1 radny w okręgu nr 1 Bobrowniki.
Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego upływa w dniu 25 stycznia 2008r.
Informacje oraz niezbędne materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 21, tel. 054 2514903 w dniach i godzinach urzędowania.
Osoba do kontaktu: Edwarda Jankowska

Akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej : www.pkw.gov.plRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2046
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu