Komunikaty - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28 grudnia 2007r

Bobrowniki, dnia 11.12.2007r. Pan/i/ ......................................... ...

Informacja

Bobrowniki, dnia 23.11.2007r. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Bobrowniki i Rada Sołecka sołectwa Bobrowniki informują, że przystępują do opracowania koncepcji i wykonania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego działek Nr 159 i 167 położonych w miejscowości Bobrowniki o pow. ogólnej 2,33 ha (działki...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Bobrowniki: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1 Numer ogłoszenia: 216553 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

Porzadek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 listopada 2007r.

Bobrowniki, dnia 06.11.2007r. Pan/i/ A/A ......................................... ...

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28.09.2007r.

Bobrowniki, dnia 21.09.2007r. Pan/i/ A/A ............................................... ...

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 16.08.2007r.

Bobrowniki, dnia 07.08.2007r. Pan/i/ ............................................... ...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

UG 341/5/2007 Bobrowniki dn. 2007-07-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...

Zgłaszanie kandydatów na ławników

Zgłoszenia na ławników sądowych Do dnia 30.06.2007r. można składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych. Zobacz jakie trzeba spełniać wymagania: Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na okres kadencji 2008-2011 przyjmowane są w terminie do dnia 30.06.2007 r. w pok. Nr 21. Warunki, które...

Wymiana dowodów osobistych

O K Ó L N I K Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Bobrownikach uprzejmie przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 183,poz.1522) Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia...