Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłaszanie kandydatów na ławników

Zgłoszenia na ławników sądowych Do dnia 30.06.2007r. można składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych. Zobacz jakie trzeba spełniać wymagania: Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na okres kadencji 2008-2011 przyjmowane są w terminie do dnia 30.06.2007 r. w pok. Nr 21. Warunki, które...

Wymiana dowodów osobistych

O K Ó L N I K Szanowni Państwo! Urząd Gminy w Bobrownikach uprzejmie przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 183,poz.1522) Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAżNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej......

Bobrowniki, dnia 07.12.2006r. 341/5/2006 wg rozdzielnika Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia...

Ogłszenie o przetargu na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach na odcinku 00-1695m

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Witamy na stronie BIP Gminy Bobrowniki

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowniki. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619),...