Komunikaty - archiwum

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28 grudnia 2007r

Bobrowniki, dnia 11.12.2007r.


Pan/i/

.........................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
Zwołuję na dzień 28 grudnia 2007 roku (wtorek) na godz.10,00 X Sesję Rady Gminy Bobrowniki.
Porządek obrad :
1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
na modernizację drogi gminnej (zmiana uchwały).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zakup
samochodu bojowego dla OSP (zmiana uchwały).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty
w Bobrownikach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki
10.Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.
12. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
13. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady Gminy na 2008r.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2258
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu