Komunikaty - archiwum

Porzadek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 listopada 2007r.


Bobrowniki, dnia 06.11.2007r.


Pan/i/
A/A
.........................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zwołuję na dzień 13 listopada 2007 roku (wtorek) na godz.10,00 IX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.
Porządek obrad :
1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Pana Tadeusza Dankowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok
podatkowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do
naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok podatkowy 2008.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gminną instytucję kultury
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozwoju miejscowości
Bobrowniki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego korzystania z boiska wielofunkcyjnego
przez mieszkańców miejscowości Bobrowniki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
16.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
17. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1926
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu