Komunikaty - archiwum

Wymiana dowodów osobistych

O K Ó L N I K


Szanowni Państwo!

Urząd Gminy w Bobrownikach uprzejmie przypomina,
że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 183,poz.1522)


Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r.
zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Termin podany w ustawie jest terminem ostatecznym i nie będzie
przedłużony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wobec powyższego złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Do wniosku załącza się:

1.dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x43mm,
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego
półprofilu z widocznym lewym uchem

2.dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego /30 zł/

3.odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób, które nie
wstąpiły w związek małżeński

lub

4.odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1906
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu