Projekty uchwał Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Nr ..../.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008 w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów......

UCHWAŁA Nr ........../......./2008 Projekt Rady Gminy Bobrowniki z dnia ................... 2008 roku

Projekt uchwały nr...../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...06.2008 roku w sprawie zmiany budzetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

P R O J E K T Uchwała nr /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...06.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2,...

Projekt uchwały Nr .../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...... roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁA Nr ......./2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ......................... roku