Projekty uchwał Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

PROJEKT U C H W A Ł A Nr X/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Na podstawie § 2, pkt 2 i § 3 pkt 3-4 Rozporz...

Projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki

Bobrowniki, dnia 28.12.2007 r. PROJEKT Uchwała Nr X/....../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2007 roku W sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki. ...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Bobrowniki miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

PROJEKT UCHWAŁA NR .................... Rady Gminy Bobrowniki z dnia .............................. w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Bobrowniki miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.1),...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

UCHWAŁA Nr / /2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ........................... w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozwoju miejscowości Bobrowniki

PROJEKT U C H W A Ł A IX/...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...........2007 roku Zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2005 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Bobrowniki na lata 2005 – 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:...

Projekt uchwały w sprawie wyskości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ............. Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............................. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca ...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. W sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art. 6 ust....

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

PROJEKT Uchwała Nr IX/...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Bobrowniki o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art....

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o...