Projekty uchwał Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt - Uchwała Nr ../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku. N