Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 - 2019

PROJEKT Uchwała nr VIII/.../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 - 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 §...

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, 509, 694, 1066) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: §...

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 - 2020

PROJEKT Uchwała Nr .../.../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 - 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,

Projekt - Uchwała Nr ../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku. N