Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, 509, 694, 1066) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

2. Wybiera się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych zwaną Komisją Skrutacyjną w składzie:

1) .........

2) .........

3) .........

3. Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybiera się:

....................

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1290
10 września 2015 10:38 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [uchwala_ws_regulaminu__lawnicy_microsoft_office_word.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 10:37 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)