Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 - 2020

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2015 

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Lokalną Strategię Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015 - 2020. Gminny Program Rewitalizacji, która stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wglądu w Urzędzie Gminy Bobrowniki u Karola Kostrzewskiego (naprzeciw kasy) w godzinach pracy urzędu, tel. 54 251 49 03 wew. 51.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1882
15 września 2015 12:46 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [lokalna_strategia_rozwoju_gminy_bobrowniki_na_lata_2015__2020_projekt .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 10:27 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)