Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie zarzadzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi.

PROJEKT U C H W A Ł A Nr .......... Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............ w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi. Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z § 20 ust. 1, 2 i 3 statutu sołectw...