Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"

PROJEKT UCHWAŁA Nr XVIII/../2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014".

Projekt Uchwały Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Bobrowniki

Uchwała Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.