Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki


Bobrowniki, dnia 28.12.2007 r.

PROJEKT

Uchwała Nr X/....../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2007 roku

W sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki.

Na podstawie § 2, pkt. 2 i § 3 pkt. 3-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2005 Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. )1

Rada Gminy
Uchwala, co następuje :
§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 800 zł
w I kategorii zaszeregowania.
§ 2
Ustala się wartość jednego punktu na kwotę 6 zł.
§ 3
Traci moc: Uchwała Nr XVI/98/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2005 r w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.Tabela kwotowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki.

Kategoria
Kwota wynagrodzenia
I
800 – 920
II
926 – 1010
III
1016 – 1100
IV
1106 – 1190
V
1196 – 1280
VI
1286 – 1370
VII
1376 – 1460
VIII
1466 – 1550
IX
1556 – 1640
X
1646 – 1760
XI
1766 – 1880
XII
1886 – 2000
XIII
2006 – 2120
XIV
2126 – 2240
XV
2246 – 2360
XVI
2366 – 2480
XVII
2486 – 2600
XVIII
2606 – 2720
XIX
2726 – 2840
XX
2846 – 2990
XXI
2996 – 3140


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1258
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu