Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia, Ładu i Porządku Publicznego na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok Termin posiedzenia Tematyka Styczeń - Kontrola administracji, zatrudnienia, wykonania uchwał i postanowień Rady za II półrocze 2007 roku. - Kontrola referatu komunalnego. - Kontrola finansowania Szkoły Podstawowej w Rachcinie. Luty - Kontrola sprawdzająca referatu komunalnego. -...

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok Termin posiedzenia Tematyka Styczeń - Kontrola administracji, zatrudnienia, wykonania uchwał i postanowień Rady za II półrocze 2007 roku. - Kontrola referatu komunalnego. - Kontrola finansowania Szkoły Podstawowej w Rachcinie. Luty - Kontrola sprawdzająca referatu komunalnego. -...

Plan Pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2008 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Luty 1.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie. 2.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bobrownikach filii w Gnojnie. Marzec 1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2007 rok 2.Sprawozdanie...

Sprawozdanie z realizacji Uchwał i Wniosków z Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27.03.2007r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2007 roku. UCHWAŁY 1.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Pana Pawła Grudowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 2.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie. 3.Uchwała...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - kontrola administracji, GOPS, komórki komunalnej - opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. - kontrola zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2006r. Marzec - kontrola wykonania budżetu za 2006r. ( w tym budżetu szkolnego) Kwiecień...

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekracji zabezpieczenia ładu i porzadku publicznego na 2007r.

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2007 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - luty 1.Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. 2.Bezpieczeństwo uczniów w pojazdach szkolnych. 3.Reorganizacja placówek oświatowych Maj 1.Zapoznanie...

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (istniejąca infrastruktura i potrzeby w tym zakresie - koszty, rozliczenia, ściągalność należności). Maj ...

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2007r.

P L A N P R A C Y KOMISJI ROLNICTWA, BUDŻETU I FINANSÓW na 2007 rok. Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Analiza projektu budżetu na 2007 rok i wnioski do budżetu. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok. Sierpień 1.Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2007 roku. 2. Sprawy bieżące. Grudzień ...

Plan Pracy komisji rewizyjnej na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - kontrola administracji, GOPS, komórki komunalnej - opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. - kontrola zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2006r. Marzec - kontrola wykonania budżetu za 2006r. ( w tym budżetu szkolnego) Kwiecień...

Plan Pracy komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia ładu i porzadku publicznego na 2007 rok

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2007 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - luty 1.Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. 2.Bezpieczeństwo uczniów w pojazdach szkolnych. 3.Reorganizacja placówek oświatowych Maj 1.Zapoznanie...