Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Sprawozdanie z realizacji Uchwał i Wniosków z Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27.03.2007r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2007 roku.


UCHWAŁY


1.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Pana Pawła Grudowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
2.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.
3.Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki.
4.Uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „In blanco” na kwotę 320 tys. zł i 200 tys. zł umów na dofinansowanie budowy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego.
5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
6.Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu bojowego dla OSP Bobrowniki.
7.Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r.


Wnioski

1.Wystąpić do PKS o przywrócenie kursu autobusu do Włocławka – odjazd z Bobrownik godz. 8,30 w dni wolne od pracy.


Zostało wysłane pismo do PKS . Po uzyskaniu odpowiedzi , radni zostaną powiadomieni o sposobie realizacji przedstawionego wniosku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1438
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu