Komisje: plany i sprawozdania - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Uchwał i Wniosków z Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27.03.2007r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2007 roku. UCHWAŁY 1.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Pana Pawła Grudowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 2.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie. 3.Uchwała...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - kontrola administracji, GOPS, komórki komunalnej - opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. - kontrola zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2006r. Marzec - kontrola wykonania budżetu za 2006r. ( w tym budżetu szkolnego) Kwiecień...

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekracji zabezpieczenia ładu i porzadku publicznego na 2007r.

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2007 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - luty 1.Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. 2.Bezpieczeństwo uczniów w pojazdach szkolnych. 3.Reorganizacja placówek oświatowych Maj 1.Zapoznanie...

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (istniejąca infrastruktura i potrzeby w tym zakresie - koszty, rozliczenia, ściągalność należności). Maj ...

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2007r.

P L A N P R A C Y KOMISJI ROLNICTWA, BUDŻETU I FINANSÓW na 2007 rok. Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Analiza projektu budżetu na 2007 rok i wnioski do budżetu. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok. Sierpień 1.Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2007 roku. 2. Sprawy bieżące. Grudzień ...

Plan Pracy komisji rewizyjnej na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - kontrola administracji, GOPS, komórki komunalnej - opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. - kontrola zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2006r. Marzec - kontrola wykonania budżetu za 2006r. ( w tym budżetu szkolnego) Kwiecień...

Plan Pracy komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia ładu i porzadku publicznego na 2007 rok

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2007 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń - luty 1.Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. 2.Bezpieczeństwo uczniów w pojazdach szkolnych. 3.Reorganizacja placówek oświatowych Maj 1.Zapoznanie...

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2007r.

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (istniejąca infrastruktura i potrzeby w tym zakresie - koszty, rozliczenia, ściągalność należności). Maj ...

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI ROLNICTWA, BUDŻETU I FINANSÓW na 2007 rok. Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Analiza projektu budżetu na 2007 rok i wnioski do budżetu. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok. Sierpień 1.Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2007 roku. 2. Sprawy bieżące. Grudzień ...

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2007r.

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń 1.Rozpatrzenie wniosków Komisji do budżetu Gminy na 2007r. 2.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Marzec - Kwiecień 1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2006 rok 2.Sprawozdanie z realizacji...