Komisje: plany i sprawozdania - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na rok 2005

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2005 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Marzec 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. Maj 1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkola. Sierpień 1. Lustracja szkół pod kątem przygotowania...

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2005

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2005 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1. Zapoznanie się z przebiegiem dożywiania dzieci w szkole.2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (koszty, rozliczenia). Kwiecień 1. Zapoznanie...

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na rok 2005

P L A N P R A C Y Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2005 rok Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Sierpień 1. Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2005 roku.2. Sprawy bieżące. Grudzień 1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok Zatwierdzony...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2005 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń Kontrola Administracji, GOPS, opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. Marzec Kontrola wykonania budżetu za 2004r. Kwiecień Kontrola sprawdzająca wykorzystanie wydatkowanych środków budżetowych, płace pracowników za I kwartał 2005r.. Czerwiec...

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2005

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2005 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1. Zapoznanie się z przebiegiem dożywiania dzieci w szkole.2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (koszty, rozliczenia). Kwiecień 1. Zapoznanie...

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na rok 2005

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2005 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Marzec 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. Maj 1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkola. Sierpień 1. Lustracja szkół pod kątem przygotowania...

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na rok 2005

P L A N P R A C Y Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2005 rok Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Sierpień 1. Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2005 roku.2. Sprawy bieżące. Grudzień 1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok Zatwierdzony...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2005 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń Kontrola Administracji, GOPS, opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. Marzec Kontrola wykonania budżetu za 2004r. Kwiecień Kontrola sprawdzająca wykorzystanie wydatkowanych środków budżetowych, płace pracowników za I kwartał 2005r.. Czerwiec...

Paln pracy Rady Gminy Bobrowniki na rok 2005

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2005 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2005 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarki odpadami.3. Przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji Rady.4. Sprawy bieżące. Kwiecień 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności...