Komisje: plany i sprawozdania - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2004 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Kwiecień 1. Zapoznanie się z programem zadrzewiania (uzupełnienia w zamian za wycięte drzewa w Gminie uwzględniając zalecenia Nadleśnictwa.2. Problem wylewania ścieków (szamba) Maj ...

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2004 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Luty/Marzec 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. Maj 1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkola. Sierpień 1. Lustracja szkół pod kątem przygotowania...

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów

P L A N P R A C Y Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2004 rok Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Marzec/Kwiecień 1. Przegląd stanu dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych oraz przedstawienie wniosków Radzie Gminy. Sierpień Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2004 roku. Grudzień 1. Analiza...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2004 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń /06.01.2004r./ Kontrola Administracji, GOPS, opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. Luty /18.02.2004r./ Kontrola wykonania budżetu za 2003r. Kwiecień /08.04.2004r./ Kontrola sprawdzająca wykorzystanie wydatkowanych środków budżetowych,...

Plany pracy Rady

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2004 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2004 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego.3. Przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji Rady. Kwiecień 1. Sprawozdanie...