Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Plan Pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Plan pracy
Rady Gminy Bobrowniki na 2008 rok


Termin posiedzenia
Tematyka posiedzenia


Luty
1.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.
2.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bobrownikach filii w Gnojnie.

Marzec
1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2007 rok
2.Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007 rok
3.Rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących realizacji budżetu i działalności Wójta Gminy za 2007 rok
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

Czerwiec
Analiza wniosków z posiedzeń stałych komisji rady.Sierpień
1.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku,
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
3.Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.

Listopad
1.Ustalenie stawek podatków i opłat na 2009 rok

Grudzień
1.Przyjęcie budżetu na 2009 rok
2.Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy na 2009 rok

Zatwierdzony na Sesji Rady Gminy
w dniu 28.12.2008r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1408
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu