Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Plan Pracy komisji rewizyjnej na 2007 rok

P L A N P R A C Y
KOMISJI REWIZYJNEJ na 2007 rok


Termin posiedzenia

Tematyka posiedzenia


Styczeń

- kontrola administracji, GOPS, komórki komunalnej -
opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp.
- kontrola zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2006r.
Marzec

- kontrola wykonania budżetu za 2006r. ( w tym budżetu
szkolnego)
Kwiecień
- kontrola sprawdzająca wykorzystanie wydatkowanych
środków budżetowych oraz płac pracowników za I kwartał
2007r.
- kontrola zabezpieczenia prawnego gruntów i innych
nieruchomości należących do Gminy.
Czerwiec

- kontrola sprawdzająca GOPS i referat komunalny.
Lipiec
- kontrola administracji: zatrudnienie, wykonanie uchwał
i postanowień Rady Gminy przez Wójta.
Sierpień

- kontrola sprawdzająca wykonanie budżetu i zadań w I
półroczu 2007r.
Wrzesień

- kontrola realizacji inwestycji gminnych,
- kontrola utrzymania dróg.
Listopad

- kontrola sprawdzająca wykorzystanie środków
budżetowych za III kwartał 2007r.
- ocena realizacji przygotowań do zimowego utrzymania
dróg (zabezpieczenie opału itp.)
- opracowanie planu pracy na rok 2008r.

Na każdym posiedzeniu rozpatrywane są również sprawy bieżące

Plan pracy zatwierdzony
Na Sesji Rady Gminy
w dniu 16 stycznia 2007r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1403
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu