Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia, Ładu i Porządku Publicznego na 2008 rok

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok


Termin posiedzenia

Tematyka


Styczeń

- Kontrola administracji, zatrudnienia, wykonania uchwał
i postanowień Rady za II półrocze 2007 roku.
- Kontrola referatu komunalnego.
- Kontrola finansowania Szkoły Podstawowej w Rachcinie.Luty

- Kontrola sprawdzająca referatu komunalnego.
- Kontrola wysypiska śmieci.
- Kontrola dotacji dla OSP.Marzec

- Kontrola wykonania budżetu za 2007 rok, w tym budżetu
szkolnego – wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy.Czerwiec

- Kontrola sprawdzająca GOPS (zasiłki celowe i okresowe).
- Sprawy bieżące.


Lipiec

- Kontrola wykonania uchwał i wniosków za I półrocze 2008r.
- Sprawy bieżące.


Sierpień

- Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
- Sprawy bieżące.


Październik
- Kontrola inwestycji gminnych.
- Sprawy bieżące.


Grudzień

- Kontrola utrzymania dróg gminnych.
- Opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.
Zatwierdzono na Sesji Rady Gminy Bobrowniki
dnia 28 grudnia 2007 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1323
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu