Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2007r.

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (istniejąca infrastruktura i potrzeby w tym zakresie - koszty, rozliczenia, ściągalność należności). Maj ...

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2007 rok

P L A N P R A C Y KOMISJI ROLNICTWA, BUDŻETU I FINANSÓW na 2007 rok. Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Styczeń 1.Analiza projektu budżetu na 2007 rok i wnioski do budżetu. 2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok. Sierpień 1.Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2007 roku. 2. Sprawy bieżące. Grudzień ...

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2007r.

Plan pracy Rady Gminy Bobrowniki na 2007 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń 1.Rozpatrzenie wniosków Komisji do budżetu Gminy na 2007r. 2.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Marzec - Kwiecień 1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2006 rok 2.Sprawozdanie z realizacji...

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na rok 2005

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2005 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Marzec 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. Maj 1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkola. Sierpień 1. Lustracja szkół pod kątem przygotowania...

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2005

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2005 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1. Zapoznanie się z przebiegiem dożywiania dzieci w szkole.2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (koszty, rozliczenia). Kwiecień 1. Zapoznanie...

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na rok 2005

P L A N P R A C Y Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2005 rok Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Sierpień 1. Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2005 roku.2. Sprawy bieżące. Grudzień 1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok Zatwierdzony...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

P L A N P R A C Y KOMISJI REWIZYJNEJ na 2005 rok Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Styczeń Kontrola Administracji, GOPS, opłaty za handel na rynku w Bobrownikach itp. Marzec Kontrola wykonania budżetu za 2004r. Kwiecień Kontrola sprawdzająca wykorzystanie wydatkowanych środków budżetowych, płace pracowników za I kwartał 2005r.. Czerwiec...

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2005

Plan Pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2005 rok TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA Luty 1. Zapoznanie się z przebiegiem dożywiania dzieci w szkole.2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska (koszty, rozliczenia). Kwiecień 1. Zapoznanie...

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na rok 2005

PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego na 2005 rok. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia Marzec 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu. Maj 1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkola. Sierpień 1. Lustracja szkół pod kątem przygotowania...

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na rok 2005

P L A N P R A C Y Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2005 rok Terminy posiedzeń Tematyka posiedzeń Sierpień 1. Analiza realizacji budżetu i zamierzeń gospodarczych za I półrocze 2005 roku.2. Sprawy bieżące. Grudzień 1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok Zatwierdzony...