Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr XX/.../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok

 Projekt -

    UCHWAŁA Nr XX/../2014

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia  maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                           

                    z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Bobrowniki wraz ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok Rada Gminy Bobrowniki zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: P. Grudowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2211
07 maja 2014 09:33 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)