Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roboty wykończeniowe na budowie szkoły w Bobrownikach ul.Wyzwolenia

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Budowa Szkoły Podstawowej

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Szkoły Podstawowej w Bobrownikach – segment dzieci starszych (piętro, dach i stolarka okienna). Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) – 2004.04.30. Wadium – 10 000zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : - cena (koszt)...