Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sprzedaż drzew z gatunku topola rosnących na gruntach wspólnoty sołeckiej w Bobrownikach

Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2007/07/25-1435441 Początek formularza OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/07/25-1435441 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Urząd Gminy Bobrowniki Adres pocztowy: Ulica: Nieszawska 10 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Bobrowniki...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

UG 341/5/2007 Bobrowniki dn. 2007-07-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

UG 341/5/2007 Bobrowniki dn. 2007-07-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż drzew z gatunku topola rosnących na działce nr 159 w miejscowości Bobrowniki

Bobrowniki, dnia 28.05.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I.Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drzew z gatunku topola rosnących na działce nr 159 w miejscowości Bobrowniki II. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, email: lespol2@vp.pl , w godz. 715 –1515 , tel. 054 251...

Ogłoszenie o zawrciu umowy na zakup autobusu

Strona główna Forum dyskusyjne Wyszukiwanie ogłoszeń podprogowychNowe Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenia podprogowe - pytania i odpowiedzi Katalog Produktów i Usług Wykonawcy i Zamawiający Referencje Linki do innych zasobów Regulamin Oprogramowanie Oprogramowanie dla zamawiających Konto użytkownika Ogłoszenia...

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup używanego autobusu przystosowanego do przewozu....

Bobrowniki, dnia 11.01.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I.Przedmiot zamówienia: Zakup używanego autobusu przystosowanego do przewozu nie mniej niż 41 osób na miejscach siedzących. II. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, email lespol2@vp.pl , w godz. 715 –1515 , tel....

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAżNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej......

Bobrowniki, dnia 07.12.2006r. 341/5/2006 wg rozdzielnika Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia...

Uzupełnienie do przetargu na budowę hali sportowej w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 04.12.2006r. wg. rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem na pomieszczenia lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy ...

Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem na pomieszczenia lekcyjne

Znak sprawy: UG. 341/5/1/2006 Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4, 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY...

ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/22-1563023 Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2006/08/31-350207 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Urząd Gminy Bobrowniki Adres pocztowy: Ulica: Nieszawska 10 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Bobrowniki 87 - 617 kujawsko-pomorskie...