Przetargi - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych” . Zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie "dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych"

GMINA BOBROWNIKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawa Nr- UG-341/1/08 Przedmiot...