Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi gminnej w Bobrownikach” Znak sprawy UG 341/4/2006 Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej w dalszej części...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę wodociągudla wsi Rachcin-Stara Rzeczna

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy ¤ publikacja nieobowiązkowa ¤ Usługi ¤ SEKCJA I: zamawiający I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione...

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rachcin - Stara Rzeczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bobrowniki: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rachcin - Stara Rzeczna Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Bobrowniki, do kontaktów: Leszek Poliwko, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. pomorskie,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "zagospodarowanie centrum miejscowości Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NazwaWójt Gminy Bobrowniki Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówLeszek Poliwko AdresBobrownikiul. Nieszawska 10 Kod pocztowy 87 – 617 miejscowośćBobrowniki WojewództwoKujawsko – Pomorskie Telefon(054) 2514903 Faks(054)...

Przetarg nieograniczony "budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Rachcin i Stara Rzeczna"

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Przetarg nieograniczony "zagospodarowanie centrum miejscowości Bobrowniki"

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Przetarg na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bobrowniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Gminy Bobrowniki w zakresie: -ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; -ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; -ubezpieczenie...

Przetarg na sprzedaż Forda Transita Van

Typ ogłoszenia: Sprzedaż Marka: Ford Model: Transit Van Pojemność: 2500 Typ silnika: diesel Przebieg: 341896 (w km) Rok: 1996 Kolor: biały Województwo: kujawsko-pomorskie Pierwsza rejestracja: 09.01.1997 Opis: Wyposażenie: -opony zimowe Historia pojazdu: -I właściciel -kupiony w kraju -garażowany -serwisowany ...

Przetarg na dostawę tłucznia kamiennego

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane ڤDostawy X Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Modernizacja drogi gminnej w Bobrownikach na odcinku 00-1695m

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...