Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszenia nr 531688-N-2020 z dnia 2020-04-16 r. Budowa i adaptacja części budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy (DDP) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Wyjaśnienie do zapytania z dnia 30.04.2020r.

W dziale VII SIWZ dotyczący dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie powinno być: kierownikabudowy z uprawnieniami branży budowlanej.