Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZUS dla biznesu

ZUS dla biznesu - wydanie specjalne - październik 2016

Ankieta wstępna do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - wskaż szkolenia / kwalifikacje

Przygotowywany Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie listę szkoleń, kursów i innych nieodpłatnych form wsparcia, które będziemy chcieli skierować do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zamierzających zyskać dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Ankieta wstępna do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - inwestycje

Przygotowywany Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie listę inwestycji priorytetowych dla naszej Gminy. Wypowiedz się na ten temat wybierając lub wskazując własne pomysły na inwestycje. Wypełnione ankiet

Gmina Bobrowniki realizuje projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji"

W dniu 28 września 2016 r. podpisana została przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Wyznaczenie obszaru zdegrado

Informacja o wyniku postępowania dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bobrowniki, 19 września 2016 r. Inoformujemy, że po dokonaniu zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Ankieta do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki - wstęp do wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Szanowni Państwo, Załączoną niżej ankietę przygotowano na potrzeby opracownaia gminnego Programu Rewitalizacji, w którym należy wskazać obszar zdegradowany obejmujący nie więcej niż 20 % powierzchni Gminy i zamieszkany przez nie więcej niż 30 % mieszkańców Gminy. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, którą...

Informacja o zebraniach wiejskich stanowiących panele obywatelskie na potrzeby tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-30 września br. odbedą się zebrania wiejskie stanowiące panele obywatelskie w ramach przygotowań do napisania Gminnego Programu Rewitalizacji. Informacje dotyczące zebrań w poszczególnych sołectwach: