Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana czasu pracy na okres przedświąteczny w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy Bobrowniki w okresie przedświątecznym zmianie ulegną godziny pracy Urzędu Gminy Bobrowniki. Poniżej prezentujemy godziny urzędowania w poszczególne dni: 19.12.2016 r. (poniedziałek) od 7:15 do 14:00, 23.12.2016 r. (piątek) od 7.15 do 13.00.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada) oraz obchodzony w dniach 14-20 listopada br. II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Na prośbę Narodowego Instytutu Leków publikuejmy plakaty dotyczące rozważnego stosowania antybiotyków.

Informacja WKU Włocławek o projekcie "Samoobrona kobiet"

Na prośbę WKU Włocławek publikujemy informację o projekcie "Samoobrona kobiet"

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA)

ZUS dla biznesu

ZUS dla biznesu - wydanie specjalne - październik 2016

Ankieta wstępna do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - wskaż szkolenia / kwalifikacje

Przygotowywany Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie listę szkoleń, kursów i innych nieodpłatnych form wsparcia, które będziemy chcieli skierować do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zamierzających zyskać dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Ankieta wstępna do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - inwestycje

Przygotowywany Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie listę inwestycji priorytetowych dla naszej Gminy. Wypowiedz się na ten temat wybierając lub wskazując własne pomysły na inwestycje. Wypełnione ankiet