Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie obwodów głosowania

Projekt z dnia 18 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie obwodów głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie okregów wyborczych

Projekt z dnia 15 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych Na podstawie art. 419 § 2 i 3 u

Okólnik

Bobrowniki, dnia 19.04.2012 r. O K Ó L N I K

Okólnik - zgłaszanie strat (ujemne skutki przezimowania zbóż)

Bobrowniki, dnia 15.03.2012 r. O K Ó L N I K