Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Bobrowniki

Bobrowniki, dnia 07.07.2009r.

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu medali

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Pięćdziesiąta rocznica ślubu to piękny jubileusz par małżeńskich, które przez pół wieku dzielą wspólne troski i radości życia. Medalami „Za długoletnie pożyc

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na 21 lutego 2008 roku na godz. 10

Bobrowniki, dnia 12.02.2008r. Pan/i/ A/A ......................................... ...

Informacja o wynikach naboru

Bobrowniki, dnia 12 lutego 2008 r. UG 1110-1-1/08 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informuję,...

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Urząd Gminy Bobrowniki ........................................................................................................................................ (nazwa i adres jednostki) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych” ........................................................................................................................................ (nazwa...

Informacja o wyborach uzupełniających ogłoszonych na dzień 16.03.2008r.

I N F O R M A C J A Informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 16 marca 2008r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki. Wybierany będzie 1 radny w okręgu nr 1 Bobrowniki. Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydata na radnego...