Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Pilotaż” – Sprzątanie świata 2020 #ugbobrowniki #SSP2020 #bobrownikinadwisłą

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tegoroczną proekologiczną akcję „Sprzątanie świata” pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”, zaplanowaną w Bobrownikach na 18 września br. Zachęcamy do zgłaszania się drużyn lub osób indywidualnych, które otrzymają worki...

Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Polichnowo – Gnojno nr 170410 C w Gminie Bobrowniki d km 2 +885 do km 4 + 272 - utwardzenie kruszywem betonowym

W dniu 17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Polichnowo – Gnojno nr 170410 C w Gminie Bobrowniki d km 2 +885 do km 4 + 272 - utwardzenie kruszywem betonowym”. Wykonawcą...