Podatki i opłaty (2012)

Wybierz rok

Określenie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/78/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/77/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

Określenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XII/76/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/74/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984