Podatki i opłaty (2010)

Wybierz rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2011r.

UCHWAŁA NR XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...