Komunikaty - archiwum

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAżNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej......

Bobrowniki, dnia 07.12.2006r.
341/5/2006


wg rozdzielnika


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia 07 grudnia 2006 roku unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ul. Wyzwolenia 16 (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP Nr 311/2006, poz. 58580 z dnia 17.11.2006r.).

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (brak promesy na dofinansowanie inwestycji, a tym samym brak możliwości sfinansowania w/w zadania ).

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia jest 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 5 Zamawiający informuje, że na Wasz wniosek zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zamówienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1575
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu