Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W Wigilię Urząd Gminy Bobrowniki będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Bobrowniki będzie nieczynny.

ZUS dla biznesu

Na prośbę O/ZUS Toruń publikujemy Magazyn Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie publikujemy informację o anonimowych i bezpłatnych testach na obecność wirusa HIV.

Powiatowe Targi Pracy Lipno 2015 ODWOŁANE

Powiatowe Targi Pracy Lipno 2015 ODWOŁANE

Informacja o rozliczeniu inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Bobrowniki - cześć działki nr 514

Informacja o rozliczeniu inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Bobrowniki - część działki nr 514

Targi pracy w Lipnie - zaproszenie

W sobotę 21 listopada br. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie będzie miejscem organizacji Powiatowych Targów Pracy. Organizatorzy kierują zaproszenie przede wszystkim do osób pozostających bez pracy oraz planujących zmianę pracy jak i młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. TARGI PRACY W LIPNIE - PLAKAT

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 listopada 2015 r. (piątek) na godz. 09:00

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 listopada 2015 r. (piątek) na godz. 09:00

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Informacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Informacja Ministra Finsnsów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym