Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie - silny mróz

Ostrzeżenie - silny mróz

Ostrzeżenie - silny mróz

OSTRZEŻENIE MRÓZ

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Na prośbę IMGW publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r.

Ostrzeżenie - silny wiatr

Na prośbę IMGW publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bobrowniki na rok 2016 (I-VI)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowniki na rok 2016 (pierwsze półrocze)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki