Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Pani Alina Stawisińska zachęca dzieci i młodzież do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Regulamin do pobrania w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki

Zarządzeniem nr 9/2016 z 10 lutego 2016 r. Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki. Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2016 r.

Poradnictwo emerytalno - rentowe

ZUS Oddział Toruń informuje o poradnictwie emerytalno - rentowym dla osób pracujących w Polsce lub Niemczech. Poradnictwo odbywać się będzie w dniach 12-14 kwietnia 2016 r.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych (obowiązuje od 1 lutego 2016 r.)

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH (obowiązuje od 1 lutego 2016 r.)

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT - w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmiastrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych...

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2016 roku

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2016 roku