Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

20 czerwca przeprawa promowa przez Wisłę czynna do godz. 18:15

Punkt Informacji Turystycznej w Nieszawie informuje, że w dniu 20.06.2015 r. godziny kursowania jednostki promowej Nieszawa będą skrócone. Ostatni kurs promu z brzegu nieszawskiego odbędzie się o godz. 18:00, zaś z brzegu w Gminie Bobrowniki odbędzie się o godz. 18:15. Powodem powyższego stanu rzeczy jest wyłączenie przystani promowej...

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Dobiega końca czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Nowych wybierze najpóźniej jesienią br. Rada Gminy. Z terenu Gmiy Bobrowniki wybrana zostanie jedna osoba - do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Załączamy niżej formularze zgłoszeniowe wraz z podstawowymi...

30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

Informacja ważna dla rolników i robotników, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia...

Czasowe wstrzymanie przeprawy promowej między Gminą Bobrowniki a Nieszawą

W związku z wysokim stanem wody na Wiśle władze Miasta Nieszawy powiadomiły o czasowym wstrzymaniu kursów promu na linii Miszek - Nieszawa do odwołania. Informacja podana na podstawie komunikatu Miasta Nieszawy tutaj.