Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesje Rady Gminy Bobrowniki kadencja 2018-2023 - nagrania video.

Nagrania z Sesji Rady Gminy Bobrownki dostępne tutaj: https://www.youtube.com/channel/UCxK6P0eUAGutgwx3qYrAyrw

KRUS - Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie d

Informacja KRUS (dotyczy wcześniejszej emerytury)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać, co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę...

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2018 roku

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej j.t. (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2018