Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Paln pracy Rady Gminy Bobrowniki na rok 2005

Plan pracy
Rady Gminy Bobrowniki na 2005 rok

Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia
Styczeń 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2005 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarki odpadami.3. Przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji Rady.4. Sprawy bieżące.
Kwiecień 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2004 rok.2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004 rok.3. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących realizacji budżetu i działalności Wójta Gminy za 2004 rok.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.5. Sprawy bieżące.
Czerwiec 1. Analiza wniosków z posiedzeń stałych komisji rady.2. Sprawy bieżące.
Sierpień 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku,2. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.3. Sprawy bieżące.
Listopad 1. Ustalenie stawek podatków i opłat na 2006 rok.2. Sprawy bieżące.
Grudzień 1. Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy na 2006 rok.2. Sprawy bieżące.

Zatwierdzony na Sesji Rady Gminy
w dniu 10.02.2005r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1032
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu