Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219486-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Dostawa kruszywa z recyklingu - gruzu betonowego o granulacji 0-61mm do remontu nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1000 ton. Termin składania ofert: 2014-07-21

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219332-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole -działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i ...

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180122-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu typu Minibus wyprodukowanego w roku 2014, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowym opisie przedmiotu...

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Dostawa kruszywca z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mmm do remontu nawierzchni dróg gminnych

Numer sprawy 271.7.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego