Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 282944-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem niniejszego zadania jest Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm przy ulicy: Grunwaldzkiej o pow. 168 m², ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm o długości 120mb, uło...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ul. Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bib.ugbobrowniki.pl Bobrowniki: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowo